Kompetencje

Treść strony

Konsulting

Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie pokrywa często fundamentalne założenia strategii firmy. Decyzje podejmowane podczas przeprowadzania początkowej fazy procesu informatyzacji są krytyczne dla końcowego sukcesu całej operacji. Czasy, w których wybór odpowiedniego systemu informatycznego zapadał na podstawie odbytych prezentacji multimedialnych i zapewnień dostawców o pełnym pokryciu stawianych wymagań skończył się. Zimna kalkulacja ryzyk i kosztów wymogła powierzanie zarządzania procesem informatyzacji ekspertom.

itCraft swoim doświadczeniem pomoże precyzyjnie określić produkty wdrożenia, zmierzy pokrycie wymagań przez system oraz udzieli rekomendacji najodpowiedniejszego rozwiązania i najkorzystniejszej oferty. itCraft jest gwarantem bezpieczeństwa i efektywności informatyzacji Twojego Biznesu.

Nasi konsultanci doskonale poruszają się w następujących obszarach:

Reorganizacja oraz odzwierciedlenie wymagań procesów biznesowych w systemach informatycznych:

 • Zidentyfikowanie procesów kluczowych i pobocznych w organizacji
 • Aktywne wsparcie realizacji procesów w systemach IT
 • W efekcie pełniejsze zaspokojenie potrzeb Klientów tworząc przewagę konkurencyjną Twojego Biznesu na rynku

Doradztwo w zakresie wyboru i wdrażania systemów informatycznych


Kompetencje branżowe

Sektor finansowy

W celu utrzymania konkurencyjności, instytucje finansowe wymagają pełnej integracji przebiegu wielu procesów na całej przestrzeni swojej działalności.

Otoczenie biznesowe, klienci i procedury wymuszają automatyzację pewnych obszarów i usług. Wreszcie pojawia się wymaganie zunifikowanego dostępu do dokumentów i informacji, w celu zminimalizowania inwestycji mających na celu opracowanie dostępu w wielu systemach.

Konsultanci itCraft posiadają niezbędną wiedzę pozwalającą realizować kompleksowe projekty z obszaru finansowego. Nasze doświadczenie opieramy na pracy w projektach dla największych instytucji finansowych.

Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy produktom:

 • Systemy optymalizacji kosztów zarządzania gotówką
 • Systemy factoringowe
 • Systemy Likwidacji szkód ubezpieczeniowych
 • Systemy ECM (Enterprise Content Management)

Sektor e-commerce

Rozwój technik sprzedaży oraz kanałów dotarcia z ofertą do klientów na przestrzeni ostatnich lat ściśle skoncentrowały się wokół rozwoju aplikacji e-commerce. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu handel elektroniczny stał się nieodzownym, a często podstawowym narzędziem prowadzenia biznesu.

Wsparcie systemami informatycznymi rozpiętymi na różnych płaszczyznach funkcjonowania handlu:

B2B, B2C, C2C, C2B zawsze wnosi korzyść i wartość dodaną dla obu stron podejmujących wspólną transakcję elektroniczną:

 • optymalizacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • szybkość dotarcia do klienta, jak również szybkość wyszukania odpowiedniego dostawcy
 • interaktywność oferty
 • łatwość wyboru najtańszego dostawcy produktu bądź obsługi
 • wspierany system logistyczny (obecnie zamawiany towar często nie znajduje się fizycznie u dostawcy)
 • oszczędność czasu dzięki łatwemu dostępowi do informacji, specyfikacji, dostępności produktów
 • Systemy optymalizacji kosztów zarządzania gotówką

E-commerce to obecnie obszar, który kompleksowo wspiera sprzedaż, marketing oraz logistykę. Doświadczenie ostatnich lat udowodniło, że rozwój handlu elektronicznego to prawidłowy kierunek, rozsądny kosztowo, wygodny dla klienta oraz dostawcy towarów i usług.

itCraft uczestniczy w kreowaniu, wyznaczaniu trendów oraz rozwoju elektronicznych kanałów handlu. Systemy projektowane dla Klienta całkowicie odzwierciedlają specyfikę Jego branży, umożliwiają integrację oraz skuteczną wymianę informacji z dostawcami usług dodatkowych (np. logistycznych, płatniczych), producentami oraz klientami.


Kompetencje technologiczne

Zespół itCraft stanowią wysoce wykwalifikowani programiści Java J2EE, którzy z powodzeniem opracowali i wdrożyli wiele krytycznych z punktu widzenia Klienta aplikacji. Oprogramowanie Java wytwarzane przez itCraft jest przede wszystkim łatwo rozszerzalne, bezpieczne, skalowalne, intuicyjne i łatwo dostępne dla użytkownika końcowego.

W praktyce itCraft wykorzystuje sprawdzone standardy budowy aplikacji w celu osiągnięcia najwyższej jakości oprogramowania.

Wiodącą gałąź działalności naszego zespołu stanowią rozwiązania Enterprise dedykowane dla serwerów aplikacyjnych:

 • IBM WebSphere Application Server,
 • Oracle Weblogic,
 • JBoss

Stosowanie metodologii projektowania obiektowego i wyselekcjonowanych wzorców projektowych gwarantują utrzymanie wysokiego stopnia rozszerzalności i kompatybilności produktów marki itCraft.

Specjaliści itCraft są zawsze na bieżąco z rozwijającymi się w dynamicznym tempie standardami SOA oraz technologiami pokrewnymi.

Rozwiązania techniczne bardzo często opierają się o produkty czołowych dostawców rynku IT jak IBM, Oracle:

 • IBM WebSphere Process Server,
 • Oracle Fusion Middleware.

Szczegółowy zakres naszych umiejętności przedstawia poniższe zestawienie:

Java JEE
Swing, RMI, EJB, JTA
Mobile –
aplikacje mobilne
iOS (iPhone, iPad), Android, Aplikacja internetowe + klient mobilny, cocos2d
Web
Servlet API, JSP, JSF, XML, JSTL, Facebook API
SOA EAI
IBM Process Server, Open ESB, JBPM, Oracle Fusion
JEE Application Servers
IBM WebSphere, Oracle Weblogic, Oracle App Server, JBoss, GlassFish, Apache Tomcat
Web Services
Apache Axis, Apache CXF, JAX-RPC, RESTFull
Frameworks
Spring, Struts, Grails, Velocity, JasperReports
ORM
Hibernate, JPA, JPA2
Database
Oracle, MySQL, PostgreSQL
Project
Enterprise Architect, Power Designer, Microsoft Visio