Google Task Management System

Automatyzacja procesu przydzialania i monitorowania zadań

System służy do procesu przydzielania zadań i zapisywania ich w formie zdarzeń w kalendarzu Google. W pełni oparty o Google Spreadsheet oraz Google Script.

Ekran główny

Korzyści

Główne zalety rozwiązania:

  • Podnosi efektywność planowania pracy oraz raportowania przepracowanych godzin na projekcie, przez zespół,
  • Dowolność customizacji produktu - to kilka godzin pracy eksperta itCraft od rozwiązań Google Cloud oraz Google Script,
  • Brak konieczności szkolenia pracowników z wykorzystania nowych narzędzi do raportowania czasu pracy - wykorzystywane są: kalendarz oraz arkusze Google,
  • Niskie koszty licencji G Suite (4 euro/mies. za użytkownika).


Tylko 3 arkusze kalkulacyjne (Google Spreadsheet)

Arkusz konfiguracyjny Arkusz konfiguracyjny

Arkusz konfiguracyjny

Zawiera wszelkie informacje potrzebne do definiowania zadań w "Arkuszu zadań" oraz opracowywania raportów w "Arkuszu Raportów". W nim wybrane osoby z firmy mogą określać budżet i ustalać ilość nadgodzin przewidzianą dla danego projektu. Dodatkowo mogą przetrzymywać w nim inne poufne dane takie jak stawki godzinowe pracowników itp.


Arkusz zadań

Przeznaczony jest do definiowania jakie zadania są do wykonania i przydzielania ich do konkretnych osób. Poprawnie wypełnione wiersze tabeli przy pomocy jednego przycisku z menu “Dodaj do kalendarza” generują zdarzenia w Kalendarzach Google Pracowników. Osoba definiująca zadania od razu może zobaczyć czy zadanie zostało dodane poprawnie czy pracownik jest w tym czasie niedostępny. Mamy wpływ na dane wyświetlane w kalendarzu, możemy dowolnie ustawić format dodawanych zdarzeń.

Arkusz zadań

Raporty

Arkusz raportów

Służy do generowania raportów na podstawie zadań dodanych w kalendarzach pracowników. Uprawnione osoby jedynie określają zakres dat, z których ma zostać wygenerowany raport. Pracownik może dowolnie edytować zadania w swoim kalendarzu, np. zwiększyć ilość godzin. Dzięki temu raporty tworzone są na podstawie faktycznie zrealizowanej pracy a nie tylko zdefiniowanej. Raporty pozwalają na szybką analizę pozostałego budżetu i faktycznie wykonanych zadań.


Wdrożenie aplikacji

Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem do przydzielania zadań projektowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem takiego rozwiązania w Państwa firmie, prosimy o kontakt poprzez dostępny formularz.

Jeśli istnieje taka potrzeba, istnieje możliwość umówienia się na przeprowadzenie demonstracji produktu w Państwa siedzibie. Takie spotkanie jest bezpłatne a osoba prowadząca pokaz ma pełną wiedzę praktyczną z zakresu używania systemu. Przy okazji prezentacji chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.