Aktywność dobowa studenta Aplikacja android dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Aplikacja mobilna „Aktywność dobowa studenta” została wykonana na potrzeby wsparcia realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: „Wpływ treningu relaksacyjnego na jakość snu sportowców”.

Aplikacja została przygotowana w formie aplikacji natywnej na system Android. Takie rozwiązanie pozwoliło osiągnąć najlepsze rezultaty pod względem zgodności i wydajności oprogramowania. Aplikacja została zbudowana ze standardowych elementów GUI mobilnego systemu operacyjnego, układy graficzne poszczególnych ekranów aplikacji zostały dostosowane graficznie do wyświetlania na tabletach. Wszystkie funkcjonalności aplikacji dostępne są offline.

Wszystkie prace projektowe prowadzone były zgodnie z przyjętą metodyką i dobrymi praktykami tworzenia rozwiązań informatycznych.

Kategoria

aplikacje mobilne na zamówienie, aplikacje dedykowane na tablet

Technologie

system operacyjny Android

data:

07.01.2016

referencje - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

List referencyjny

Niniejszym informujemy, że itCraft s.c. Karol Wegner Bartosz Pieślak z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, współpracowała z nami przy projektowaniu aplikacji mobilnej "Aktywność Dobowa Studenta". Aplikacja została wykonana na potrzeby wsparcia realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn.: "Wpływ treningu relaksacyjnego na jakość snu sportowców". System przeznaczony jest na platformę Android i został wykonany z wykorzystaniem natywnego języka programowania. Spółka itCraft była odpowiedzialna za realizację wszystkich etapów w cyklu wytwarzania oprogramowania.

Współpraca z itCraft przebiegała profesjonalnie zarówno na poziomie analizy technicznej jak i konsultacji w trakcie trwania projektu. Aplikacja zastała przygotowana terminowo i w pełni zrealizowała potrzeby wynikające z projektu. Specjaliści itCraft biorący udział w projekcie wykazali się zaawansowaną wiedzą techniczną, wysoką kulturą osobistą i zaangażowaniem

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z całą odpowiedzialnością poleca firmę itCraft jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę dedykowanych aplikacji mobilnych wszystkim zainteresowanym tą tematyką podmiotom.

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą