Dedykowana Aplikacja Mobilna wspierająca raportowanie i wykonywanie procesów biznesowych dla Sodexo Polska Sp. z o.o.

Aplikacja mobilna zrealizowana na potrzeby firmy Sodexo, jednego z głównych graczy na rynku usług motywacyjnych, żywieniowych oraz obsługi nieruchomości.

Aplikacja ma za zadanie wspierać merytorycznie procesy biznesowe oraz raportowanie. Została ona maksymalnie ujednolicona mimo wdrożenia jej na trzech platformach: Android, iOS i Windows Phone. Dzięki staranności już od procesu projektowania poszczególnych ekranów, aplikacje różnią jedynie te elementy, które wynikają ze specyfiki danej platformy. Jako narzędzie dla międzynarodowej firmy dedykowana aplikacja jest dostępna w kilku wersjach językowych.

Na każdym etapie prac aplikacja podlegała ścisłej kontroli jakości jak i pełnemu dostosowaniu do potrzeb naszego Klienta.

Kategoria

Aplikacje mobilne na zamówienie

Technologie

Android, iOS, Windows Mobile

data:

14.04.2017

List referencyjny

Jesteśmy firmą specjalizującą się w usługach motywacyjnych, żywieniowych oraz w obsłudze nieruchomości. Swoją wiedzę opieramy na doskonałej znajomości lokalnego rynku oraz na dużym doświadczeniu. Współpracę z firmą itCraft podjęliśmy w celu otrzymania dedykowanej aplikacji mobilnej. Główną funkcjonalnością aplikacji jest wsparcie merytoryczne podczas wykonywania różnego rodzaju przeglądów rozmaitych jednostek oraz przesłanie raportu w postaci mailowej na wskazany adres. Dodatkowo aplikacja dostępna jest w kilku wersjach językowych.

Aplikacja mobilna została przygotowana w formie aplikacji natywnych na platformy Android, iOS oraz Windows. Układy graficzne poszczególnych ekranów zostały dostosowane graficznie do naszych wymogów przy zachowaniu najlepszych praktyk projektowania interfejsów graficznych oraz wytycznych producentów mobilnych systemów operacyjnych. Różnice między aplikacjami wynikają jedynie z rozbieżności platform.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą itCraft, która zapewniła wsparcie na każdym etapie realizacji naszego projektu. Aplikacja została stworzona zgodnie z naszymi wymaganiami i metodyką prowadzenia projektów informatycznych. Projekt został rozpoczęty od przygotowania makiet aplikacji, potem etap implementacji i testów wewnętrznych itCraft. Następnie otrzymaliśmy aplikacje do naszej weryfikacji. itCraft bardzo sprawnie reagował na wszelkie nasze propozycje zmian i przygotował rozwiązanie dostosowane ściśle do naszych potrzeb.

Cały projekt został zrealizowany rzetelnie przy zachowaniu wysokiego poziomu technologicznego co pozwala nam polecić firmę itCraft jako solidnego i profesjonalnego partnera o wysokich kwalifikacjach.

Arkadiusz Nocko
IS&T Manager / IFM Tools Expert for CEE