Dedykowane oprogramowanie dla Infovide-Matrix S.A. Dedykowane oprogramowanie dla Infovide-Matrix S.A.

Kategoria

outsourcing, branża bankowa, branża ubezpieczeniowa

Technologie

Java Enterprise Edition, Enterprise JavaBeans, Spring, JSP (JavaServer Pages), jQuery, Oracle WebLogic, Oracle Database, IBM WepSphere

data:

12.01.2012

Skan Listu Referencyjnego - Infovide-Matrix S.A.

List referencyjny

Firma itCraft świadczy usługi dla Infovide-Matrix S.A. biorąc aktywnie udział w rozwoju i utrzymaniu dedykowanego oprogramowania oraz wspierając zespoły projektowe Infovide-Matrix.

Konsultanci itCraft wykazują się bardzo szeroką wiedzą techniczną oraz merytoryczną a zadania wykonywane w ramach realizowanych projektów wykonywane są terminowo z zachowaniem należytej staranności.

Zadania realizowane przez konsultantów itCraft dotyczą:

  • projektowania architektury systemów informatycznych
  • implementacji rozwiązań
  • utrzymania warunków wsparcia powdrożeniowego zgodnie z Service Level Agreement

Mariusz Nowak
Partner