MD dla MEDI-system Aplikacja webowa Dashboard Managerski dla MEDI-system Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu Dashboard Managerski było wytworzenie i wdrożenie dedykowanej aplikacji gromadzącej oraz prezentującej szereg wskaźników pochodzących lub obliczanych na podstawie danych zgromadzonych w różnych systemach informatycznych działających w organizacji.

Aplikacja stanowi przekrojowe źródło wiedzy dla managerów, dyrektorów oraz zarządu.

Dostęp do danych w aplikacji uzależniony jest od posiadanej roli w Active Directory (logowanie domenowe). W celu prezentacji danych w postaci graficznej wykorzystana została biblioteka PrimeFaces. Aplikacja potrafi pobierać dane z różnych źródeł: bazy MSSQL, bazy MySQL, plików Excel. Dashboard Managerski zaprojektowany jest jako narzędzie do samodzielnego definiowania wskaźników finansowych i niefinansowych wspomagających osiąganie celów operacyjnych i strategicznych.

Kategoria

aplikacje enterprise, aplikacje webowe, konsulting, aplikacje dedykowane, programiści JEE

Technologie

Java, JEE, JSF(Java Server Faces), JPA (Java Persistence API), Apache Tomcat 7, Waffle, PrimeFaces, MySQL, MSSQL, Quartz

data:

29.10.2012

Skan Listu Referencyjnego MEDI-system

List referencyjny

Firma itCraft to bardzo solidny i merytorycznie przygotowany do współpracy partner technologiczny. W itCraft spotkaliśmy się ze wzorową terminowością planowaną przy pomocy profesjonalnych narzędzi, bezcennym zaangażowaniem w realizowane projekty, wiedzą i pomysłami wykraczjącymi poza ramy standardowej współpracy.

Z firmą itCraft łączą nas dwa różne projekty - SZIPO i KPI, a w krótce trzeci - Intranet.

SZIPO to nowatorski w skali kraju system zarządzania opiekąnad pacjentem, który dzięki firmie itCraft zyskał postać zaawansowanego i wygodnego w użyciu narzędzia do optymalnego planowania pracy personelu, harmonogramowania procedur medycznych pacjentom, zarządzania placówką medyczną i komunikacji w zespole. System zaprojektowany został w architekturze klient - serwer i osbługiwany jest przy pomocy tabletów.

KPI to apliacja internetowa wspomagająca zarządzanie firmą poprzez prezentowanie elastycznie konfigurowalnych wskaźników dotyczących różnych obszarów działania firmy, agregująca dane z rozproszonych baz i efektywnie przetwarzająca informacje. Pulpit menedżerski zaprojektowany jest jako narzędzie do samodzielnego definiowania wskaźników finansowych i niefinansowych wspierających osiąfganie celów operacyjnych i strategicznych.

W przygotowaniu jest kolejny projekt - firmowy intranet mający na celu ułatiwnie pracy grupowej i wymiany informacji oraz poprawę komunikacji wewnętrznej w firmie.

Do współpracy oczywiście zaprosiliśmy itCraft.

Usługi itCraft szczerze polecamy podmiotom, które cenią jakość i poszukują atrakcyjnych cenowo rozwiązań szytych na miarę.

Piotr Wasilewski
Szef działu IT

Galeria