Outsourcing – Towarzystwa Ubezpieczeniowe Aplikacje dla Towarzystw Ubezpieczeniowych dla Infovide-Matrix S.A.

Świadczenie usług outsourcingowych począwszy od stycznia 2009 roku w rolach kierownika technicznego, kierownika projektu oraz konsultanta. Uczestnictwo w realizacji projektów dla czołowych banków i firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Specjalizacja w obszarach rozwoju oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej.

Realizowane zadania:

 • projektowanie rozwiązań informatycznych
 • tworzenie specyfikacji technicznych
 • układanie harmonogramów dla zespołu programistów
 • konsultacje z Klientem
 • utrzymanie warunków SLA

Kategoria

outsourcing it Warszawa, aplikacje enterprise, aplikacje webowe, konsulting, aplikacje dedykowane, programy na zamówienie, programiści J2EE

Technologie

Java, J2EE, Spring, Hibernate, JSP, Struts, Ajax (jQuery), Oracle Database, Oracle WebLogic, IBM WebSphere Application Server

data:

10.02.2011

Skan Listu Referencyjnego - Ubezpieczenia dla Infovide-Matrix S.A.

List referencyjny

Pan Karol Wegner świadczy usługi dla firmy Infovide-Matrix S.A. począwszy od 1 stycznia 2009 r. w roli kierownika technicznego oraz konsultanta.

Projekty realizowane przy współpracy z wyżej wymienionym wymagają wiedzy z zakresu prowadzenia i organizacji projektów informatycznych oraz technologii:

 • Java JEE
 • JEE Application Servers
  • IBM WebSphere
  • Oracle Weblogic
 • Frameworks
  • Spring
  • Struts
 • Oracle Database
 • Web Services

Pan Karol Wegner uczestniczył i uczestniczy w realizacji projektów z branży finansowej dla czołowych banków i firm ubezpieczeniowych w Polsce. Pan Karol Wegner należy do grupy specjalistów Infovide-Matrix zajmujących się rozwojem oprogramowania w branży ubezpieczeniowej.

Zadania realizowane przez Pana Karola Wegnera dotyczą:

 • projektowania rozwiązań
 • tworzenia specyfikacji technicznych
 • układania harmonogramów dla zespołu programistów
 • konsultacji z klientem
 • utrzymania warunków SLA

Z założonych zadań wywiązuje się sprawnie i terminowo.

Patryk Choroś
Dyrektor Centrum Realizacyjnego
Business Application Unit