Outsourcing – sektor bankowy Outsourcing Java JEE dla sektora bankowego dla Infovide-Matrix S.A.

Świadczenie usług outsourcingowych począwszy od stycznia 2009 roku w rolach kierownika technicznego oraz konsultanta. Uczestnictwo w realizacji prestiżowych projektów z branży finansowej i telekomunikacyjnej dla czołowych przedstawicieli tych obszarów w Polsce.

Dostarczanie eksperckiej wiedzy w dziedzinie optymalizacji kosztów zarządzania gotówką w sektorze bankowym.

Realizowane funkcje:

 • aktywne wspieranie Klientów w obszarach technologicznych i biznesowych
 • projektowanie architektury systemów informatycznych
 • zarządzanie zespołem programistów
 • utrzymywanie warunków SLA

Kategoria

outsourcing it Warszawa, aplikacje enterprise, aplikacje webowe, konsulting, aplikacje dedykowane, programiści J2EE, programiści Java

Technologie

Java, J2EE, Spring, Hibernate, JSP, Struts, Ajax (jQuery), Oracle Database, Oracle WebLogic, IBM WebSphere Application Server

data:

10.02.2011

Skan Listu Referencyjnego - Bankowość dla Infovide-Matrix S.A.

List referencyjny

Pan Bartosz Pieślak świadczy usługi dla firmy Infovide-Matrix S.A. począwszy od 1 stycznia 2009 r. w roli kierownika technicznego oraz konsultanta.

Projekty realizowane przy współpracy z wyżej wymienionym wymagają wiedzy z zakresu prowadzenia i organizacji projektów informatycznych oraz technologii:

 • Java JEE
 • JEE Application Servers
  • IBM WebSphere
  • Oracle Weblogic
 • Frameworks
  • Hibernate
  • Spring
  • Struts
 • Oracle Database
 • Web Services

Pan Bartosz Pieślak uczestniczył i uczestniczy w realizacji projektów z branży finansowej i telekomunikacyjnej dla czołowych przedstawicieli tych obszarów w Polsce. Pan Bartosz Pieślak jest ekspertem w dziedzinie optymalizacji kosztów zarządzania gotówką w sektorze bankowym.

Zadania realizowane przez Pana Bartosza Pieślaka dotyczą:

 • aktywnego wspierania Klientów w obszarach technologicznych i biznesowych
 • projektowania architektury systemów informatycznych
 • zarządzania zespołem programistów
 • utrzymania warunków SLA

Powierzone zadania wypełnia rzetelnie z bardzo dużym zaangażowaniem.

Patryk Choroś
Dyrektor Centrum Realizacyjnego
Business Application Unit