SZIPO dla MEDI-system Aplikacja na zamówienie – System Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki dla MEDI-system Sp. z o.o.

SZIPO to nowatorski w skali kraju system zarządzania opieką nad pacjentem zrealizowany jako zaawansowane i wygodne w użyciu narzędzie do:

  • optymalnego planowania pracy personelu
  • harmonogramowania procedur medycznych pacjentom
  • zarządzania placówkami medycznymi
  • komunikacji w zespole

Technicznie system składa się z trzech części:

  • centralnej bazy danych dla wszystkich ośrodków
  • aplikacji zarządczej w postaci aplikacji desktopowej
  • aplikacji terminalowej instalowanej na tabletach

Użytkownicy tabletów logują się z wykorzystaniem kart zbliżeniowych – bez potrzeby każdorazowego wprowadzania loginu czy hasła.

Kategoria

aplikacje enterprise, konsulting, aplikacje dedykowane, programy na zamówienie

Technologie

Java, Swing, MySQL, aplikacje mobilne, tablety

data:

29.10.2012

Skan Listu Referencyjnego MEDI-system

List referencyjny

Firma itCraft to bardzo solidny i merytorycznie przygotowany do współpracy partner technologiczny. W itCraft spotkaliśmy się ze wzorową terminowością planowaną przy pomocy profesjonalnych narzędzi, bezcennym zaangażowaniem w realizowane projekty, wiedzą i pomysłami wykraczjącymi poza ramy standardowej współpracy.

Z firmą itCraft łączą nas dwa różne projekty - SZIPO i KPI, a w krótce trzeci - Intranet.

SZIPO to nowatorski w skali kraju system zarządzania opiekąnad pacjentem, który dzięki firmie itCraft zyskał postać zaawansowanego i wygodnego w użyciu narzędzia do optymalnego planowania pracy personelu, harmonogramowania procedur medycznych pacjentom, zarządzania placówką medyczną i komunikacji w zespole. System zaprojektowany został w architekturze klient - serwer i osbługiwany jest przy pomocy tabletów.

KPI to apliacja internetowa wspomagająca zarządzanie firmą poprzez prezentowanie elastycznie konfigurowalnych wskaźników dotyczących różnych obszarów działania firmy, agregująca dane z rozproszonych baz i efektywnie przetwarzająca informacje. Pulpit menedżerski zaprojektowany jest jako narzędzie do samodzielnego definiowania wskaźników finansowych i niefinansowych wspierających osiąfganie celów operacyjnych i strategicznych.

W przygotowaniu jest kolejny projekt - firmowy intranet mający na celu ułatiwnie pracy grupowej i wymiany informacji oraz poprawę komunikacji wewnętrznej w firmie.

Do współpracy oczywiście zaprosiliśmy itCraft.

Usługi itCraft szczerze polecamy podmiotom, które cenią jakość i poszukują atrakcyjnych cenowo rozwiązań szytych na miarę.

Piotr Wasilewski
Szef działu IT