Wdrożenie SupraCare Technologii, która wspomaga opiekę dla Care Experts Sp. z o.o. (MEDICOVER GROUP)

SupraCare to nowoczesny system do zarządzania pracą w ośrodkach opieki długoterminowej. System SupraCare składa się z dwóch elementów: aplikacji webowej, przeznaczonej do planowania i monitorowania pracy w ośrodku oraz aplikacji mobilnej, za pomocą której personel wyświetla zadania i raportuje ich wykonanie. Aplikacja mobilna zainstalowana jest na tabletach rozmieszczonych w różnych częściach ośrodka.

System SupraCare powstał w odpowiedzi na wyzwanie organizacyjne, wynikające z konieczności połączenia indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentów z efektywną organizacją pracy.

Więcej informacji o systemie do zarządzania opieką na supracare.pl

Kategoria

SupraCare, system do zarządzania opieką, opieka długoterminowa, indywidualne plany opieki, system dla ZOL, DPS

Technologie

aplikacja internetowa Java, Spring, aplikacja mobilna Android, NFC, Apache Tomcat 7, PostgreSQL

data:

05.11.2015

SupraCare Careexperts

List referencyjny

Dom Opieki Józefina przeznaczony jest dla osób dotkniętych różnymi schorzeniami, o różnym stopniu niesamodzielności. Oferta Józefiny zawiera opiekę medyczną, rehabilitację, w tym także opiekę poszpitalną. Pacjentami zajmują się specjaliści z zakresu geriatrii, interny, okulistyki, neurologii i chirurgii. Dom oferuje także szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Placówka obejmuje pobyty czasowe, pobyty tzw. wytchnieniowe, pobyty w sytuacjach nagłych, rehabilitacyjne, długoterminowe oraz pobyty dla osób z demencją i Alzheimerem.

W Domu Opieki Józefina wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań przekładających się na wysokie bezpieczeństwo oraz jakość życia naszych podopiecznych. Już od pierwszego dnia działalności placówki opieka zorganizowana jest w nowoczesnym systemie informatycznym SupraCare.

SupraCare w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta dzięki automatycznemu generowaniu zadań dla personelu medycznego i stałemu monitorowaniu postępów w ich realizacji. Dzięki SupraCare możliwe jest dokładne dopasowanie Indywidualnego Planu Opieki do potrzeb i zmieniających się oczekiwań naszych pacjentów. Wdrożenie SupraCare wykonała dla nas firma itCraft - producent systemu. Wszelkie przeprowadzone w ramach tego procesu działania były wykonane rzetelnie i terminowo, według wcześniej ustalonej strategii i harmonogramu. Chcielibyśmy podkreślić bardzo duże zaangażowanie specjalistów itCraft, bogatą wiedzę techniczną, ale przede wszystkim merytoryczną z zakresu funkcjonowania domów opieki. System SupraCare jest dopracowanym produktem z doskonałym wsparciem powdrożeniowym. Rekcja specjalistów itCraft na pojawiające się pytania jest szybka i bardzo rzeczowa.