Wdrożenie SupraCare w Domu Pomocy Społecznej Syrena dla projekt dla m. st. Warszawy

SupraCare to nowoczesny system do zarządzania pracą w ośrodkach opieki długoterminowej. System SupraCare składa się z dwóch elementów: aplikacji webowej, przeznaczonej do planowania i monitorowania pracy w ośrodku oraz aplikacji mobilnej, za pomocą której personel wyświetla zadania i raportuje ich wykonanie. Aplikacja mobilna zainstalowana jest na tabletach rozmieszczonych w różnych częściach ośrodka.

System SupraCare powstał w odpowiedzi na wyzwanie organizacyjne, wynikające z konieczności połączenia indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentów z efektywną organizacją pracy.

Więcej informacji o systemie do zarządzania opieką na supracare.pl

Kategoria

SupraCare, system do zarządzania opieką, opieka długoterminowa, indywidualne plany opieki, system dla ZOL, DPS

Technologie

aplikacja internetowa Java, Spring, aplikacja mobilna Android, NFC, Apache Tomcat 7, PostgreSQL

data:

08.11.2016

DPS Syrena list referencyjny

List referencyjny

Dom Pomocy Społecznej "Syrena" (DPS SYRENA) świadczy usługi bytowe, opiekuńczo - pielęgnacyjne i wspomagające wykonywane przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowników. Pomoc i opieka nad mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującymi standardami. Organem prowadzącym DPS SYRENA jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, jednostka organizacyjna m.st. Warszawy. Dom dysponuje 150 miejscami.

DPS Syrena to placówka, w której w ramach informatyzacji i modernizacji domów pomocy społecznej Miasta Stołecznego Warszawy wdrażane są nowoczesne technologie w opiece nad seniorami. Rozwiązania te są ważnym elementem wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Warszawie.

Jednym z wdrożonych w 2016 r. systemów IT jest oprogramowanie wspierające opiekę - System SupraCare - dostarczony przez PCG Polska i itCraft. System SupraCare to innowacyjne rozwiązanie dla ośrodków dojrzałych i gotowych do pracy nad efektywnością i stałym doskonaleniem swoich usług. Dzięki SupraCare pracownicy DPS Syrena mogą lepiej dopasować usługi świadczone mieszkańcom w dostępnym czasie i płynnie realizować harmonogram pracy domu.

Przedstawiciele obu firm dedykowani do obsługi DPS Syrena sprawnie przeprowadzili proces wdrażania systemu SupraCare, od doskonałej analizy potrzeb naszego domu, przez dostosowanie systemu do wymagań i schematów codziennej pracy aż po montaż tabletów w ośrodku. Szkolenia pracowników DPS Syrena przeprowadzone zostały profesjonalnie, z pełnym zaangażowaniem, wiedzą i świadomością uwarunkowań opieki długoterminowej. Specjaliści z itCraft wykazali się szeroką wiedzą techniczną w obszarze projektowania i implementacji systemów. W razie potrzeby są zawsze dostępni i oferują wsparcie w codziennym wykorzystywaniu funkcjonalności oprogramowania. Konsultanci z PCG Polska regularnie wspierają nas w przeprowadzaniu pogłębionych analiz danych i sporządzeniu zestawów wizualizacji. Nowa wiedza wynikająca z tych raportów i opracowań pozwala nam nie tylko lepiej dostosować funkcjonowanie domu i formy opieki odpowiadając na indywidualne potrzeby każdego mieszkańca, ale także jest potwierdzeniem zwiększającej się efektywności naszej codziennej pracy.

Wszelkie dotychczasowe działania realizowane z itCraft i PCG Polska w ramach wdrożenia systemu SupraCare, jego utrzymania, wsparcia technicznego i dodatkowych analiz danych były wykonywane rzetelnie i terminowo, z zachowaniem wysokiego standardu obsługi.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z podjętej współpracy, sposobu działania i możliwości systemu SupraCare. Wierzymy, że to rozwiązanie technologiczne realnie przyczyni się do dalszego podnoszenia jakości usług świadczonych naszym mieszkańcom.

Rekomendujemy PCG Polska i itCraft, System SupraCare jako partnerów godnych zaufania.

Z poważaniem
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Syrena
Małgorzata Słomian