Wdrożenie SupraCare Technologii, która wspomaga opiekę dla LUX MED Tabita Sp. z o.o.

SupraCare to nowoczesny system do zarządzania pracą w ośrodkach opieki długoterminowej. System SupraCare składa się z dwóch elementów: aplikacji webowej, przeznaczonej do planowania i monitorowania pracy w ośrodku oraz aplikacji mobilnej, za pomocą której personel wyświetla zadania i raportuje ich wykonanie. Aplikacja mobilna zainstalowana jest na tabletach rozmieszczonych w różnych częściach ośrodka.

System SupraCare powstał w odpowiedzi na wyzwanie organizacyjne, wynikające z konieczności połączenia indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentów z efektywną organizacją pracy.

Więcej informacji o systemie do zarządzania opieką na supracare.pl

Kategoria

SupraCare, system do zarządzania opieką, opieka długoterminowa, indywidualne plany opieki

Technologie

aplikacja internetowa Java, Spring, aplikacja mobilna Android, NFC, Apache Tomcat 7, PostgreSQL

data:

29.09.2015

Referencje LUX MED Tabita 1

List referencyjny

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Tabita działający w ramach Grupy LUX MED to dynamicznie rozwijająca się placówka oferująca rehabilitację leczniczą oraz całodobową opiekę nad pacjentami w każdym wieku wymagającymi stałego wsparcia specjalistów. Pacjenci znajdują się pod opieką znakomitych lekarzy, fizjoterapeutów i wykwalifikowanego personelu pomocniczego. Ośrodek wyposażony jest także w nowoczesną aparaturę medyczną, która wspiera proces terapeutyczny.

W ofercie ośrodka Tabita znajdziecie Państwo rehabilitację neurologiczną, ogólnoustrojową oraz psychosomatyczną. Oferujemy turnusy rehabilitacyjne jak również możliwość korzystania z rehabilitacji dziennej. Realizujemy zarówno świadczenia w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak i świadczenia odpłatne.

W trosce o zapewnianie najwyższej jakości usług świadczonych w ośrodku Tabita wdrożyliśmy nowoczesny system zarządzania pracą personelu medycznego i pomocniczego. Wprowadzony system SupraCare umożliwia m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Opieki (IPO), dla każdego podopiecznego, pozwalając na połączenie jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Nasi lekarze, pielęgniarki, opiekunowie i fizjoterapeuci mogą uzgadniać dla każdego z podopiecznych indywidualną listę precyzyjnie zdefiniowanych czynności zaplanowanych do wykonania o określonej porze w ciągu doby, w logicznym powiązaniu. Mobilna aplikacja dostępna w różnych częściach ośrodka gwarantuje skuteczną komunikację i zapewnia sprawne planowanie, monitorowanie i raportowanie wykonanych czynności.

IPO opracowywany jest na podstawie wywiadu przeprowadzonego z podopiecznym i jego rodziną, zleceń lekarskich i pielęgniarskich oraz planu rehabilitacji, z uwzględnieniem preferencji, upodobań oraz innych potrzeb terapeutycznych i socjalnych. IPO jest systematycznie analizowany i dostosowywany w trakcie pobytu w naszym ośrodku. Dzięki wiedzy jaka płynie z danych zawartych w systemie SupraCare możemy szybko reagować i podejmować decyzje medyczne. Kluczową korzyścią płynącą z zastosowania systemu SupraCare w naszym ośrodku jest możliwość połączenia indywidualnych potrzeb podopiecznych, kontroli jakości i bezpieczeństwa opieki z efektywną organizacją pracy.

Firma itCraft będąca producentem i licencjodawcą oprogramowania SupraCare skutecznie przeprowadziła wszystkie etapy wdrożenia dużego rozwiązania informatycznego dla naszego ośrodka. Analiza potrzeb, konfiguracja oprogramowania, instalacja oraz seria szkoleń personelu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem i zakresem. Zobowiązania wynikające z utrzymania oprogramowania wypełniane są starannie zawsze z profesjonalnym, rzeczowym podejściem.

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani ze sposobu funkcjonowania i szerokiego wachlarza możliwości systemu SupraCare, jak również z doskonałej współpracy z firmą itCraft.


Galeria